HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SINH VIÊN

THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Có thể nói đề tài nghiên cứu khoa học là một “công trình” vô cùng quan trọng, là đứa con tinh thần của thời sinh viên. Song làm như thế nào, viết như thế nào, bảo vệ như thế nào thì sinh viên còn có quá nhiều bỡ ngỡ và thắc mắc. Blog của Khoa Du lịch xin đăng tải một số hướng dẫn để các bạn sinh viên du lịch có thể phần nào tháo gỡ được những khó khăn khi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

 

Tại sao nên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học?

 

Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học là một dịp rất tốt để sinh viên :

– Rèn luyện kĩ năng tổng hợp các kiến thức đã học trên mọi phương diện.

– Rèn luyện khả năng viết và trình bày vấn đề khoa học

– Rèn luyện tính tự chủ và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

– Độc lập, tự chủ tạo ra một công trình nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh

– Được cộng điểm rèn luyện cuối học kỳ trong suốt thời gian thực hiện đề tài

– Có kinh nghiệm để có thể thực hiện tốt khóa luận tốt nghiệp đại học

 

3 câu hỏi lớn khi làm đề tài nghiên cứu khoa học

Quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cần trả lời được 3 câu hỏi lớn như sau:

Làm gì?

Làm như thế nào?

Kết quả ra sao?

Trả lời tốt được 3 câu hỏi trên sẽ dẫn đến thành công và giúp sinh viên giải quyết được những lúng túng.

Làm gì?  Sinh viên xác định nhiệm vụ được giao hoặc tự mình xác định cần phải giải quyết

Làm như thế?  Phần này bao gồm những ý chính như sau:

– Tổng hợp, phân tích, đánh giá những công trình nghiên cứu (trong nước và quốc tế) có liên quan đến đề tài và đã được những người khác thực hiện.

– Ghi chép lại các tài liệu tham khảo, website, phần mềm … tham khảo để trích dẫn và để xếp vào phần phụ lục. Khi ghi chép tài liệu phải ghi đầy đủ thông tin (theo hướng dẫn cách ghi tài liệu tham khảo).

– Hệ thống cơ sở lý luận về vấn đề muốn nghiên cứu (cơ sở lý luận có thể đã có sẵn hoặc sinh viên phải tự tổng hợp)

– Khảo sát thực tế hoặc điều tra xã hội học để làm rõ thực trạng của vấn đề nghiên cứu

– Đề xuất ra phương án giải quyết của mình. Chứng minh, lí giải vì sao chọn phương án như thế.

– Trình bày báo cáo theo những đề xuất, những phương án mà sinh viên đưa ra.

Kết quả ra sao ? 

– Kết quả mình đã làm như các kết quả điều tra, kết quả khảo sát thực tế, kết quả tổng hợp tài liệu…

– Đánh giá kết quả, so sánh với ý muốn ban đầu, so sánh với kết quả của người khác…

– Đề ra phương hướng khắc phục những cái chưa giải quyết được …

Khi trả lời được 3 câu hỏi trên, các bạn sinh viên sẽ cảm thấy việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sẽ dễ dàng hơn.

 

Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học như thế nào?

Sau khi đã “thai nghén” đề tài và đã có quyết tâm thực hiện đề tài, sinh viên sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Thủ tục bao gồm các bước sau:

1. Làm bản đăng ký thực hiện đề tài (theo mẫu) – có thể xin tại VP Khoa Văn hoá Du lịch hoặc Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh.

2. Gặp người phụ trách nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Văn hoá Du lịch (hiện tại là cô Đào Minh Ngọc và thầy Nguyễn Thanh Hải) để trình bày và nhờ tư vấn, giới thiệu giáo viên hướng dẫn.

3. Nhận thư mời, địa chỉ, số điện thoại của giáo viên đã được giới thiệu; trực tiếp liên lạc với giáo viên hướng dẫn để trình bày về đề tài;

4. Nộp thư mời có xác nhận của giáo viên hướng dẫn + giấy đề nghị của Khoa Văn hoá Du lịch + Đề cương sơ bộ thực hiện đề tài (có chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn) cho Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế.

5. Ban Giám hiệu sẽ xem xét và quyết định cho phép sinh viên đã đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo đề xuất của Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế.

6. Khi đã có quyết định cho phép thực hiện đề tài, sinh viên sẽ được nhà trường hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện. Nếu cần, sinh viên có thể làm thủ tục xin tạm ứng phần kinh phí này tại Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế.

7. Trong suốt thời gian thực hiện đề tài, sinh viên phải có trách nhiệm gặp thầy giáo hướng dẫn để báo cáo tình hình thực hiện đề tài và xin ý kiến về các công việc tiếp theo.

7. Hết thời hạn thực hiện đề tài (theo đăng ký), sinh viên phải nộp về Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế Báo cáo kết quả nghiên cứu; đăng ký thời hạn bảo vệ đề tài trước hội đồng nghiệm thu;

8. Chuẩn bị báo cáo bảo vệ đề tài

9. Tiến hành trình bày báo cáo bảo vệ đề tài trước hội đồng nghiệm thu

10. Hoàn tất và quyết toán kinh phí thực hiện đề tài.

Các bước thông thường để thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học?

1.   Xác định đề tài

– Đề tài có thể do sinh viên tự chọn trên cơ sở sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo hoặc lựa chọn trong danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học do Khoa Văn hóa Du lịch định hướng (đã đăng trên blog);

– Nên chọn những đề tài nghiên cứu vừa sức với sinh viên và có tính ứng dụng cao;

– Định hướng nghiên cứu và đặt tên đề tài

2. Tìm tài liệu tham khảo

– Đây là khâu rất quan trọng bởi có tài liệu tham khảo tốt sẽ đảm bảo cho sự thành công của công trình nghiên cứu

– Khi tìm được tài liệu tham khảo nên ghi chép lại ngay thông tin về tài liệu để tránh bị thất lạc (ví dụ ghi địa chỉ trang web, ghi mã số tài liệu, sơ lược nội dung của tài liệu…)

3. Nghiên cứu sơ bộ tài liệu tham khảo

– Nghiên cứu và nắm sơ bộ nội dung của tài liệu tham khảo (nên ghi chép vào sổ tay để dễ dàng tìm đúng thông tin ngay khi cần)

– Viết đề cương sơ bộ cho đề tài và thông qua giáo viên hướng dẫn (giáo viên hướng dẫn sẽ giúp sinh viên sửa chữa những vấn đề thiếu logic của đề cương trước khi đi vào chi tiết). Đề cương sơ bộ sẽ giúp sinh viên khái quát được toàn bộ những công việc cần làm trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

4. Tiến hành nghiên cứu, tổng hợp tài liệu

– Nghiên cứu và tổng hợp cơ sở lý luận của đề tài

– Nghiên cứu và tổng hợp những vấn đề có liên quan đến đề tài

5. Khảo sát thực tế, điều tra xã hội học

– Theo đề cương sơ bộ và nội dung đề tài đã được vạch ra

– Sinh viên nên lập đề cương trước khi tiến hành khảo sát thực tế và điều tra xã hội học đề có thể tìm được đủ tư liệu cho đề tài và tránh tốn kém (nên hỏi ý kiến của giáo viên hướng dẫn trước khi thực hiện khảo sát thực tế và điều tra xã hội học).

6. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài và lập đề cương chi tiết

– Tổng hợp các kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực tế;

– Viết báo cáo tình hình thực hiện đề tài

– Lập đề cương chi tiết

– Trình giáo viên hướng dẫn để thông qua các kết quả thực hiện và thông qua đề cương chi tiết.

7. Viết báo cáo theo đề cương chi tiết

– Sau khi đã được giáo viên hướng dẫn thông qua đề cương chi tiết, sinh viên tiến hành viết báo cáo;

– Sinh viên nên viết và nộp từng chương cho giáo viên hướng dẫn để được bổ sung và sửa chữa;

– Các trình bày chương mục phải làm theo mẫu và phải thống nhất trong toàn bộ báo cáo

8. Hoàn chỉnh báo cáo

– Hoàn chỉnh và gửi báo cáo cho giáo viên hướng dẫn thông qua

– Nộp bản báo cáo hoàn chỉnh đã có ý kiến đồng ý của giáo viên hướng dẫn cho Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế

9. Chuẩn bị bảo vệ đề tài

– Sinh viên chuẩn bị bảo vệ đề tài trước hội đồng nghiệm thu (sử dụng các phương tiện hiện đại như máy tính, projector để trình bày tóm tắt những nội dung của đề tài)

– Thời gian báo cáo bảo vệ đề tài trước hội đồng khoảng từ 15 – 20 phút (do vậy sinh viên cần chuẩn bị về nội dung để phù hợp với khoảng thời gian trên)

10. Bảo vệ đề tài trước hội đồng

– Sinh viên sẽ trình bày tóm tắt quá trình thực hiện, nội dung và những kết quả cơ bản của đề tài

– Sinh viên sẽ phải trả lời những câu hỏi mà hội đồng đặt ra để làm rõ những vấn đề đã nêu trong đề tài

– Hội đồng sẽ chấm điểm và nghiệm thu thông qua (hoặc không thông qua) đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Advertisements

3 phản hồi

  1. Các thầy cô cho em hỏi là nghiên cứu khoa học này làm nhóm hay cá nhân ạ?

  2. Rất cảm ơn bài viết này!Các bạn Sinh viên ơi!!! hãy bắt tay vào nghiên cứu khoa học ngay nhé! Mình cũng vậy, không được lười nữa. hehehe

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: